Økologi

Nils har siden 70-tallet vært opptatt av miljøvennlige boligløsninger og boligbygging og har doktorgrad i ressursbruk i boligbygging. Noen kaller dette økologiske løsninger. Det har avstedkommet to forsøksboligprosjekter, i Ås i 1978 og i Fredrikstad i 1995. Erfaringer fra disse prosjektene er samlet i to bøker, den siste fra 2001, Mer bolig for pengene. Fokus på forbruk og miljøbelastninger er et evigvarende relevant tema som vi er opptatt av. Vårt lille kontor kan bidra i boligprosjekter der man ønsker å vektlegge ressursbruken.