Lek

Vi er nok litt lekne ved dette kontoret. Gjennom årene har det blitt utarbeidet mange planer som handler om barn og lekemuligheter i barnehager, skoler og leirområder.

En ganske annerledes lekepark er Velhaven i Rakkestad som sto ferdig i 2006. Den ble åpnet av prinsesse Märtha Louse samme høst. Malen for lekeparken er prinsippene for Boundless Playgrounds som det er bygget mange av i USA. En type lekepark med spesiell fokus på tilgjengelighet for alle, 70% av alle lekeaktiviteter skal kunne brukes av barn med handikapp. Velhaven er den første lekeparken utenfor USA som er planlagt ut i fra dette konseptet.

Skolehager er et område som vi har et spesielt øye til. Ingeborg har kurset seg innen dette området. Vi ønsker å kunne gi kreative innspill til gode skolehager, økologiske, estetisk vakre og på barns premisser!