Fellesgrønt

Vi har vært med på å lage planer for anlegg som brukes av mange. Borettslag og boligbyggelag kan ha behov for å lage nye uteanlegg eller ha en gjennomgang og opprusting av de gamle. Utfordringen i slike planer er ofte å kunne ivareta hensynet til mange ulike gruppers interesser. Parker og grøntområder trenger løsninger som tåler slitasje og har vedlikeholdsplaner det er mulig å gjennomføre. Mer rurale planer kan inkludere turstier langs elver, i nærområdet til boligområder og i jordbrukslandskapet. Vi har planlagt Folkehelsestier og andre stier i nærområder.

Industriområder har en tendens til å fremstå ensformige og med få opplevelseskvaliteter. Vi kan utarbeide planer som med enkle virkemidler gir industriområder et triveligere preg og som bidrar til at slike arealer i større grad blir et positivt innslag i omgivelsene. Vi har hatt gleden å være med på noen få så langt.

Andre fellesanlegg vi har kompetanse på er planer for friluftsmuseum. I Rakkestad har vi blant annet planlagt en spesiell staudehage, en samling gamle lokale stauder i en plantebank.

Utsnitt av plan for Tonsenhagen

Ressursknapp. Grønn 4-timersdugnad

Ressursknapp Bilder